trò chơi đánh bài - Xử lý nghiêm để nâng cao ý thức tham gia giao thông

Để rút ngắn thời gian đi lại, nhiều người tham gia giao thông đã bất chấp nguy hiểm, vi phạm, sẵn sàng đi ngược chiều. Đó là thực tế đang diễn ra trên các tuyến đường, phố ở Hà Nội. Dù các lực lượng chức năng đã ra quân tăng cường xử lý nghiêm vi phạm. Tuy nhiên, vấn đề vẫn là ý thức của người dân trong việc tuân thủ luật lệ giao thông.