cược bóng đá - Tăng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ giải quyết việc làm

Để hỗ trợ người dân có điều kiện tạo việc làm, sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, thành phố Hà Nội đang tích cực thực hiện các chính sách cho vay vốn giải quyết việc làm thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội.
0:00/0:00
0:00

Tại quận Hà Đông, cùng với nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm được phân bổ từ Trung ương và thành phố, quận còn trích thêm từ ngân sách, chuyển sang Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay để giải quyết việc làm.

Trong chín tháng đầu năm 2023, đã có gần 6.300 người dân trên địa bàn quận Hà Đông được vay vốn với tổng số tiền hơn 370 tỷ đồng. Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận Hà Đông Đỗ Minh Loan cho biết, thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động thuộc hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, lao động trong hộ có người khuyết tật, gia đình chính sách, người có công…

Bên cạnh đó, quận đã triển khai thực hiện tốt chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho hơn 955 học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp trung cấp nghề với số tiền hơn 6,1 tỷ đồng. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội quận đã cho 11 hộ gia đình của người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy vay giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, với số tiền 600 triệu đồng.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, trên địa bàn thành phố hiện có hơn bốn triệu người lao động. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế, thị trường lao động có nhiều biến động, người lao động tại các khu công nghiệp, ngành vận tải, dịch vụ lưu trú, du lịch lữ hành… chịu nhiều ảnh hưởng.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tham mưu thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ người lao động; trong đó, đã hỗ trợ phát triển thị trường lao động qua việc xét duyệt hộ gia đình vay vốn từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội; đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chín tháng năm 2023, thành phố đã giải quyết việc làm cho 34.644 lao động từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 1.761 tỷ đồng. Cùng với đó, 13.447 người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm; 3.002 người lao động được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu là đi Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc…

Tuy nhiên, nguồn vốn cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người lao động. Trên địa bàn vẫn còn nhiều hộ làm nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, gặp khó khăn trong học nghề và chuyển đổi nghề mới và cả tiếp cận nguồn vốn vay. Các đối tượng như người lao động bị khuyết tật, người ra tù, người sau cai nghiện ma túy… vẫn khó tìm việc làm.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động vay vốn giải quyết việc làm, theo lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, thành phố phải bảo đảm nguồn vốn vay giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách thành phố ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong trường hợp không đáp ứng đủ nguồn lực, cần có cơ chế linh hoạt, tạo thuận lợi cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huy động các nguồn lực để tăng nguồn vốn vay.

Đồng thời, tăng cường nguồn vốn ngân sách cấp huyện để triển khai chương trình cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về giải quyết việc làm, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.