các kèo bóng đá - Tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ của các hộ, cá nhân ngày càng phát triển, nhất là với các hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số. Do đó, thành phố Hà Nội đã yêu cầu Cục Thuế Hà Nội tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, nhằm tránh thất thu cho ngân sách nhà nước. 

Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Viên Viết Hùng cho biết, thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội triển khai nhiều giải pháp, trong đó kiên trì tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn để người nộp thuế tự giác thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Đối với doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan thuế đã quản lý theo luật và phần lớn doanh nghiệp cũng đã tự giác thực hiện. Tuy nhiên, với nhóm cá nhân, hộ kinh doanh thì hiện vẫn khó quản lý, nhất là với hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số.

Theo số liệu của Cục Thuế Hà Nội, năm 2021, các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số đã đóng góp khoảng 14 nghìn tỷ đồng vào ngân sách, chiếm khoảng 6% tổng thu và 10% thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, nhóm cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ các tổ chức nước ngoài như Google, Facebook, Apple... có doanh thu rất lớn.

Vì vậy, mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 1633/UBND-KTTH về việc tăng cường quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Thành phố yêu cầu Cục Thuế tập trung nguồn lực, triển khai có hiệu quả các chính sách mới đến từng hộ, cá nhân kinh doanh; thường xuyên rà soát địa bàn và đối chiếu dữ liệu, thông tin quản lý giữa các đơn vị để quản lý đúng đối tượng, đúng quy định, gắn với yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế; đặc biệt, phải tiếp tục phối hợp rà soát, nắm bắt, hướng dẫn và đưa vào quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số (Google, Facebook...).

Một trong các giải pháp ứng dụng công nghệ vào quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh là hóa đơn điện tử. Các hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền (thiết bị thanh toán) có kết nối chuyển dữ liệu điện tử tới cơ quan thuế. Qua đó, giúp minh bạch nguồn thu để tính thuế. Đồng thời, phía các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn sẽ cung cấp thông tin với Cục Thuế Hà Nội liên quan đến giao dịch ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại điện tử theo quy định.

Để tăng cường quản lý thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh, UBND các quận, huyện, thị xã sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan thuế để tuyên truyền triển khai các chính sách thuế áp dụng với hộ, cá nhân kinh doanh, nhất là các chính sách thuế mới triển khai trong năm 2022. Các địa phương cũng sẽ tăng cường rà soát địa bàn để quản lý đối tượng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội đồng tư vấn thuế, tư vấn cho cơ quan thuế để xác định doanh thu, tiền thuế khoán hằng năm sát thực tế của hộ, cá nhân kinh doanh...