Quang cảnh buổi giám sát về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

TP Hồ Chí Minh chưa hoàn thành chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thông tin này được đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tại Buổi giám sát về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, hôm nay 21/12.