Phú Thọ thu hơn 800 tỷ đồng từ đấu giá hơn 30 mỏ cát, sỏi

NDO - Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, trong những năm qua công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, việc sử dụng tài nguyên ngày càng tiết kiệm, hiệu quả, đúng pháp luật.
0:00/0:00
0:00
Việc đấu giá thành công các mỏ cát góp phần tăng ngân sách cho địa phương.
Việc đấu giá thành công các mỏ cát góp phần tăng ngân sách cho địa phương.

Trong đó, việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản được tổ chức đúng trình tự, thẩm quyền, bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, góp phần tăng ngân sách cho địa phương.

Đến nay, tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 37 khu vực, trong đó khu vực đã thực hiện đấu giá 34 khu vực, đấu giá thành công 32 khu vực. Tổng số tiền thu về cho ngân sách nhà nước qua đấu giá quyền thác khoáng sản (tiền cấp quyền khai thác khoáng sản) đạt hơn 800 tỷ đồng.

Hoạt động khai thác khoáng sản ngày càng ổn định, đi vào trật tự, nền nếp, công tác tuyên truyền, quán triệt pháp luật về khoáng sản được Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng triển khai đồng bộ. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản cụ thể hóa các luật liên quan được ban hành kịp thời.

Cùng với đó, tỉnh đã xây dựng các quy hoạch, kế hoạch về khoáng sản theo đúng quy định, làm cơ sở cho công tác quản lý, sử dụng tài nguyên được chặt chẽ, hiệu quả; công tác thẩm định hồ sơ về khoáng sản ngày càng chặt chẽ; cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện tốt; đã giải quyết được nhiều tồn tại trong công tác quản lý sử dụng tài nguyên, không để xảy ra điểm nóng về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Phú Thọ thu hơn 800 tỷ đồng từ đấu giá hơn 30 mỏ cát, sỏi ảnh 2

Mỏ khai thác cát, sỏi trên sông Lô thuộc địa bàn huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Nhằm quản lý tốt hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông của các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giúp công tác quản lý về tài nguyên và môi trường từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả.

Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác thực hiện và công khai các thông tin của giấy phép để cơ quan, chính quyền địa phương và người dân cùng giám sát như việc cắm mốc giới, biển báo, phao tiêu công khai tại thực địa.

Gắn biển tên của doanh nghiệp trên phương tiện khai thác; thông báo kế hoạch khai thác, đăng ký số lượng, chủng loại, số hiệu các phương tiện khai thác với cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có mỏ.