cược pro game - Phấn khởi đón điện lưới quốc gia dịp Tết Dương lịch

Là địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai, thời gian qua các cấp chính quyền đã nỗ lực hỗ trợ xã Pa Cheo, huyện Bát Xát phát triển kinh tế, trong đó mục tiêu xóa thôn bản trắng điện lưới quốc gia được đặt lên hàng đầu. Và trong dịp Tết dương lịch này, 54 hộ dân thôn Bản Giàng, thôn khó khăn nhất của xã Pa Cheo đã lần đầu tiên phấn khởi đón điện lưới quốc gia.