tỷ lệ cược tỷ số - Người dân cung cấp hàng trăm nghìn tin giúp phòng, chống tội phạm

NDO -

Sáng 24-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TƯ ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; sơ kết năm năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TƯ ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy”.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Ngay sau khi Trung ương ban hành Chỉ thị 48-CT/TƯ, Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện, qua đó, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tội phạm.

Thành phố chú trọng, nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Hoàn thành việc bố trí công an chính quy tại toàn bộ 383 xã, với tổng số 2.368 cán bộ, chiến sĩ; xây dựng 604 câu lạc bộ pháp luật và phòng, chống tội phạm; hơn 10 nghìn hòm thư tố giác tội phạm. Nhờ đó, trong 10 năm qua, nhân dân đã cung cấp hơn 300 nghìn nguồn tin, trong đó, có hơn 200 nghìn nguồn tin có giá trị cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Từ những kết quả trên, công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực. Trong 10 năm qua, toàn thành phố đã điều tra, khám phá 42.937 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, với 86.195 đối tượng (đạt tỷ lệ 80,8%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội đề ra).

Qua năm năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TƯ ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy”, Thành ủy đã chỉ đạo UBND thành phố, Công an thành phố đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Qua kiểm tra đã lập biên bản, ra quyết định xử lý vi phạm 19.184 tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền hơn 65 tỷ đồng. Thành phố cũng ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động với 1.838 cơ sở; đình chỉ hoạt động 1.096 cơ sở.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp, ngành cần tiếp tục nhận thức rõ trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TƯ và Chỉ thị số 47-CT/TƯ, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong công tác nắm bắt và dự báo tình hình để xây dựng Hà Nội tiếp tục là điểm đến đầu tư, du lịch an toàn, hấp dẫn.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng phải triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy ngay từ cơ sở; đồng thời đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tiếp tục phát động và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TƯ và Chỉ thị số 47-CT/TƯ.