domino là gì - Miễn, giảm thuế cho các hộ kinh doanh

Do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh ở Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Cục Thuế TP Hà Nội đang triển khai các giải pháp miễn, giảm, gia hạn nộp thuế để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất bị ảnh hưởng.

Cục Thuế TP Hà Nội vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với 25 chi cục thuế quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố để triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó dịch Covid-19 đối với khu vực hộ, cá nhân kinh doanh. Đồng thời, thực hiện các chỉ đạo của Tổng cục Thuế về các biện pháp gia hạn, miễn tiền chậm nộp đối với hộ, cá nhân kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hiện, các chi cục thuế đang đánh giá, phân loại đúng thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ kinh doanh trên địa bàn, đồng thời, tuyên truyền để người nộp thuế nắm bắt các chính sách tháo gỡ khó khăn của Chính phủ, yên tâm kinh doanh.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội căn cứ các quy định của pháp luật để hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại bởi dịch bệnh lập hồ sơ, gửi thủ trưởng cơ quan quản lý thuế trực tiếp đề nghị miễn tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế. Nhất là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt may; điện tử, máy vi tính; sản xuất, lắp ráp ô-tô; vận tải, kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải; dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan quảng bá và tổ chức du lịch… Đối với các cá nhân kinh doanh riêng lẻ có đơn xin giảm thuế khoán do thay đổi doanh thu vì tác động của dịch Covid-19, Chi cục Thuế hướng dẫn, hỗ trợ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ giảm thuế của cá nhân kinh doanh.

Đối với các trung tâm thương mại, các chợ có đơn xin giảm thuế tập thể, chi cục thuế khảo sát doanh thu theo từng ngành nghề, xin ý kiến tư vấn thuế của hội đồng tư vấn thuế, ban quản lý chợ để thực hiện theo đúng thực tế. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh những vấn đề vượt quá thẩm quyền, các chi cục thuế báo cáo ngay để Cục Thuế có chỉ đạo kịp thời, bảo đảm đúng chủ trương và mục tiêu đã đề ra.

Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Mai Sơn yêu cầu, các phòng, các chi cục thuế và toàn thể cán bộ, công chức ngành thuế tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao tại từng vị trí công tác. Giao Phòng Kiểm tra Nội bộ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật của cán bộ công chức, xử lý nghiêm trường hợp cán bộ công chức lợi dụng chính sách, làm sai quy định. Đồng thời, các chi cục thuế đánh giá, phân loại báo cáo UBND quận, huyện, thị xã các khó khăn, vướng mắc để chia sẻ và có giải pháp phù hợp, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.