Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, tuyệt đối trung thành, tận tụy với Đảng, với nước, với nhân dân; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, có uy tín của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Quang cảnh Hội thảo.

Tổng kết thực tiễn, xây dựng lý luận, quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước

Chiều 26/12, tại thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên một số lĩnh vực giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học:" Phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn".

Phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn

Sáng 21/12, tại Lạng Sơn, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn”.
Họp báo thông tin về Hội thảo khoa học "Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam".

Hội thảo khoa học về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược

Chiều 20/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề "Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam", nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1/1/1914-1/1/2024).
Quang cảnh hội thảo.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về biển, đảo góp phần phát triển bền vững

Ngày 5/12, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, thảo luận, làm rõ thực trạng và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế biển trong tình hình mới.
[Ảnh] Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”

[Ảnh] Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”

Sáng 30/11, tại Thái Bình, Báo Nhân Dân, Tỉnh ủy Thái Bình, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”.
Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Gia Đức)

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 24/11, Hội thảo khoa học "Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhìn lại 40 năm đổi mới trên các lĩnh vực, thời cơ, thách thức đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới" đã diễn ra tại Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu ý kiến tại Hội thảo.

Hội thảo khoa học về xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tại Hội thảo khoa học “Xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - Lý luận và thực tiễn” diễn ra sáng 21/10 tại thành phố Vĩnh Yên, các nhà quản lý, nhà khoa học đều đánh giá cao tính thực tiễn, sáng tạo, đột phá của mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu của tỉnh Vĩnh Phúc.
Những đồng chí chủ trì hội thảo khoa học Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.

Vĩnh Long tổ chức hội thảo khoa học về Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Trần Đại Nghĩa (13/9/1913-13/9/2023), Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, nhà khoa học - quân sự tài năng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Quang cảnh Hội thảo.

Kon Tum: Tìm những giải pháp khả thi giúp đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thoát nghèo bền vững

Sáng 31/8, tại thành phố Kon Tum, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: Đẩy mạnh Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" trên địa bàn.
Quang cảnh buổi hội thảo

25 năm công tác bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ ngành giáo dục tỉnh Ninh Thuận

Ngày 26/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội thảo khoa học “25 năm công tác bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục tỉnh Ninh Thuận - Thực tiễn và kinh nghiệm (1999-2023)”.
Toàn cảnh buổi hội thảo.

Những yêu cầu đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn mới

Xác định những vấn đề đặt ra, những yêu cầu đối với ngành tổ chức xây dựng Ðảng trong giai đoạn mới; đồng thời, đề xuất hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Ðảng trong thời gian tới,... là các nội dung quan trọng được nhiều tỉnh, thành ủy và các cơ quan Ðảng Trung ương quan tâm tại Hội thảo khoa học: “Công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Ðảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước-Thực trạng và giải pháp” do Tỉnh ủy Tây Ninh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.
Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”.

Tạo cơ chế, chính sách đặc thù để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững

Các tham luận tại Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)” khẳng định những vấn đề mang tính chất quan điểm, nguyên tắc trong xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đó là: thể chế hóa các chủ trương nhiệm vụ giải pháp của Đảng về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội; các cơ chế, chính sách đưa vào luật bảo đảm cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội cho Thủ đô; tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) nằm trong tổng thể hệ thống pháp luật Việt Nam.
Quang cảnh Hội thảo.

Trung tướng Nguyễn Bình - Vị tướng hết lòng vì nước, vì dân

Sáng 21/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Trung tướng Nguyễn Bình-Nhà quân sự tài năng, đức độ” nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Trung tướng Nguyễn Bình (30/7/1908-30/7/2023), nhằm khẳng định và tôn vinh những đóng góp, cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Quân đội nhân dân Việt Nam, với Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh.
Các đại biểu tham dự khai mạc hội thảo sáng nay (1/7). (ẢNH: ANH ĐÀO)

Tăng cường quan hệ hợp tác, đối ngoại Việt Nam-Nhật Bản

Sáng 1/7 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra khai mạc Hội thảo khoa học “Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản: Nhìn từ lịch sử, hướng về tương lai”. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023) tại Trường đại học Đông Á Đà Nẵng năm 2023.
Toàn cảnh hội thảo.

Phát huy giá trị văn hóa trong bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng công an nhân dân

Chiều 12/6, tại tỉnh Nam Định, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Nam Định và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy giá trị Đề cương về văn hóa Việt Nam trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.
Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc phát biểu tại hội thảo.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ sâm

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST) vừa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ nhân sâm-một số kinh nghiệm từ Hàn Quốc”. Hội thảo có sự tham gia đông đảo các nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà quản lý trong nước và các chuyên gia đến từ Hàn Quốc.
Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo khoa học “Kết nối cung-cầu khoa học và công nghệ”

Chiều ngày 28/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo khoa học “Kết nối cung-cầu khoa học và công nghệ”. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; các Viện, Trường, Sở Khoa học và Công nghệ, nhà khoa học các tỉnh thành phía nam; các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng.
Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân phát biểu khai mạc hội thảo.

Bàn các biện pháp nhằm ổn định và phát triển thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh sẽ có tác động tích cực đến phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Ngược lại, thị trường bất động sản thiếu ổn định, giá cả bất hợp lý hoặc trầm lắng kéo dài sẽ có tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, gây khó khăn cho việc giải quyết nhà ở cho người dân và gây ra nhiều hệ lụy xã hội.