cách cược bóng đá - Đẩy mạnh đầu tư công song song với tiết kiệm chi thường xuyên

Trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đến nền kinh tế, trong sáu tháng cuối năm, thành phố Hà Nội đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, tiếp tục tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên ngân sách cho đầu tư phát triển.

Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội cho biết, tổng số dự án trên địa bàn Hà Nội được giao kế hoạch vốn năm 2021 là 4.728 dự án. Trong đó 194 dự án sử dụng ngân sách thành phố, bao gồm 23 dự án khởi công mới, 171 dự án chuyển tiếp; 4.534 dự án sử dụng ngân sách cấp huyện, cấp xã. Tổng số kế hoạch vốn được giao (không bao gồm phần giải ngân qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và ghi thu, ghi chi các dự án BT qua Sở Tài chính) là 42.580 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 6/2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ngân sách địa phương qua kho bạc mới chỉ đạt 19,27% kế hoạch, thấp hơn 4,13% so với cùng kỳ năm 2020.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, nguyên nhân lớn nhất của tình trạng này là do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc thi công các công trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, do giai đoạn đầu năm, với các dự án khởi công mới và các gói thầu mới thì chủ đầu tư, ban quản lý dự án vẫn đang trong quá trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, đàm phán ký kết hợp đồng rồi mới tiến hành thi công xây dựng, cho nên chưa có hồ sơ gửi kho bạc để tạm ứng hoặc thanh toán.

Nhưng bên cạnh các lý do khách quan trên, đại diện Kho bạc Nhà nước Hà Nội kiến nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần tập trung khôi phục tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đồng thời bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các dự án đã hoàn thành từng phần, cần khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ trong thời gian quy định để gửi kho bạc làm thủ tục thanh toán. “Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 được Kho bạc Nhà nước Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, nhằm thực hiện “mục tiêu kép”, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố” - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Hương nhấn mạnh.

Song song với các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai việc cắt giảm, tiết kiệm thêm kinh phí chi thường xuyên, ưu tiên dành nguồn ngân sách cho đầu tư phát triển. Thành phố yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại (trừ các hoạt động quan trọng, cấp bách và phục vụ công tác phòng, chống dịch của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội) tính đến ngày 15/6/2021. Đồng thời, thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại (kể cả chi các hoạt động kinh tế và sự nghiệp bảo vệ môi trường) của năm 2021. Căn cứ hướng dẫn xác định số cắt giảm và số tiết kiệm thêm nêu trên, các đơn vị đề xuất về các khoản kinh phí cắt giảm theo lĩnh vực, báo cáo Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, UBND các địa phương… 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu: “Sở Tài chính, phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện, thị xã phải tham mưu, điều hành bảo đảm cân đối ngân sách địa phương; chủ động sắp xếp, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết. Đặc biệt, các đơn vị phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công”.