Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai hiệu quả công tác đối ngoại

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, bên cạnh quán triệt sâu sắc các tư tưởng chỉ đạo và định hướng chiến lược về đối ngoại của Đảng và Nhà nước, ngành ngoại giao sẽ tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo để triển khai hiệu quả các công tác đối ngoại.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phó Thủ tướng yêu cầu ngành ngoại giao chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với những xu thế mới

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu ngành ngoại giao cần tiếp tục có sự chuyển mình mạnh mẽ trong năm 2024 để thích ứng với những xu thế mới, đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trọng dụng, thu hút nhân tài có đủ năng lực, bản lĩnh để giữ vững vai trò tiên phong trong mặt trận đối ngoại.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dự Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác đảng ngoài nước với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh”. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cán bộ, đảng viên ngoại giao cần tiếp tục rèn luyện, nỗ lực nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước

Nhấn mạnh Đảng bộ Bộ Ngoại giao cần tiếp tục coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nền tảng căn bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên ngành ngoại giao cần tiếp tục rèn luyện và đóng góp hiệu quả vào việc nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước.
[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dự Phiên họp toàn thể về công tác xây dựng Đảng

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dự Phiên họp toàn thể về công tác xây dựng Đảng

Chiều 22/12, tiếp tục chương trình Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về công tác xây dựng Đảng với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong và ngoài nước, xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu động viên, chia sẻ và chỉ đạo tại buổi gặp mặt. (Ảnh: DUY LINH)

Thúc đẩy xây dựng nền ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại

Chiều 21/12, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp và làm việc với Đoàn Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu.
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel, ông Đào Xuân Vũ. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Xây dựng ngành bán dẫn Việt Nam: Nhiều tiềm năng song còn thách thức

Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, song việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều thách thức và trở ngại. Do đó, rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ và các cơ quan liên quan để cụ thể hóa các cơ hội hợp tác, kết nối và huy động các nguồn lực xây dựng ngành bán dẫn Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Phát huy vai trò tiên phong của ngoại giao kinh tế trong thu hút nguồn lực phát triển đất nước

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới mang tính bền vững, bao trùm hơn trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi nhanh và khó lường, đòi hỏi ngoại giao kinh tế phải phát huy được vai trò tiên phong của mình để thu hút nguồn lực bên ngoài cho thực hiện các đột phá chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu phát triển.
Toàn cảnh Phiên họp toàn thể Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Chủ động thích ứng với xu hướng phát triển mới để thúc đẩy ngoại giao kinh tế phục vụ đất nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chứng kiến những xu hướng phát triển mới mà tất cả các quốc gia đều không thể đứng ngoài cuộc, các bộ, ngành, địa phương Việt Nam cần phải thích ứng mạnh mẽ và có bước đi phù hợp để thúc đẩy ngoại giao kinh tế, tranh thủ các nguồn lực phục vụ cho phát triển đất nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước”.

Nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ ngoại giao kinh tế phục vụ đất nước

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Phiên họp toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước nằm trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục đổi mới, xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, vững mạnh toàn diện, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"

Sáng 19/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” tổ chức tại Hà Nội. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.