Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam quyết tâm phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ vẻ vang của dân tộc trong thời kỳ mới

Sáng 26/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và có bài phát biểu tại Đại hội. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Sáng 26/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham gia của 995 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

[Ảnh] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Sáng 26/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Khóa VII tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Khai mạc ngày làm việc thứ nhất của Đại hội.

Gần 1.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Ngày 25/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028) chính thức khai mạc tại Hà Nội. Diễn ra trong ba ngày liên tiếp, Đại hội tập trung thảo luận và đưa ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, mục tiêu chiến lược quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam trong 5 năm tới.