con chó là con gì - Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam và Trung Quốc

NDO - Bối cảnh xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng và công tác chuyên môn ở các trường đại học. Trường đại học là “cái nôi” đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, bồi dưỡng phẩm chất, kỹ năng, tri thức, thái độ cho thế hệ tương lai của nước nhà - những con người sẽ tiếp nối sứ mệnh và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
0:00/0:00
0:00
Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Sáng 11/12/2023, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trường đại học: Kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc”.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương; các nhà khoa học, giảng viên lý luận chính trị đến từ các trường đại học Việt Nam và Trung Quốc.

con chó là con gì - Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam và Trung Quốc ảnh 1
GS, TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo “Nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trường đại học: Kinh nghiệm Việt Nam và Trung Quốc” là dịp để các học giả, nhà khoa học của Việt Nam và Trung Quốc - hai quốc gia xã hội chủ nghĩa, cùng chia sẻ các kết quả tổng kết nghiên cứu lý luận và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trường đại học, từ đó, lan tỏa hơn sức sống và giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tiếp tục vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI.

Hội thảo nhận được 85 bài tham luận và lắng nghe 7 báo cáo tham luận cùng nhiều ý kiến thảo luận sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo và các nhà khoa học tại hội trường.

con chó là con gì - Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam và Trung Quốc ảnh 2

Quang cảnh buổi Hội thảo.

Những ý kiến của các đại biểu, nhà khoa học đã tập trung phân tích, luận giải, làm rõ các nội dung khoa học xoay quanh chủ đề của Hội thảo

Với nhiều góc tiếp cận chủ đề Hội thảo khác nhau, những ý kiến tham luận, các bài viết của các nhà khoa học cung cấp những luận cứ khoa học hữu ích, góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trường đại học tại Việt Nam và Trung Quốc.