danh bai truc tuyen - Báo chí Trung Quốc nêu bật kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

NDO - Cùng nhau xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược sẽ đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn mới với sự tin tưởng chính trị cao hơn, hợp tác hiệu quả hơn, kết nối chặt chẽ hơn là nhận định của nhiều bài viết đánh giá về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
0:00/0:00
0:00
Ảnh chụp màn hình chuyên trang chuyến thăm của Nhân Dân nhật báo.
Ảnh chụp màn hình chuyên trang chuyến thăm của Nhân Dân nhật báo.

Ngay sau khi nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Trung Quốc kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, báo chí Trung Quốc đã có nhiều bài viết nhìn nhận, đánh giá kết quả chuyến thăm lần này.

Quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới

Ngày 14/12, Nhân Dân nhật báo đăng bài bình luận “Cùng nhau xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược”.

Bài viết nêu rõ, định vị mới trong quan hệ hai Đảng, hai nước là cùng nhau xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược trên cơ sở tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt, phát đi thông điệp hai Đảng, hai nước đoàn kết, hữu nghị, cùng nhau kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, cùng nhau hướng tới hiện đại hóa.

Bài viết nhận định, quan hệ song phương sẽ bước vào giai đoạn mới với sự tin tưởng chính trị cao hơn, hợp tác an ninh hiệu quả hơn, hợp tác cùng có lợi sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, kiểm soát và giải quyết bất đồng tốt hơn. Sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa hai nước sẽ không ngừng đạt được những thành tựu mới, có đóng góp mới cho sự ổn định, phát triển và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Bài viết nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước đã xây dựng được sự tin tưởng chính trị vững chắc và tình đồng chí sâu đậm, xác định rõ phương hướng phát triển cho quan hệ song phương; thể hiện tầm cao của quan hệ Trung-Việt, đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bài viết cho rằng, mặc dù tình hình quốc tế có nhiều biến động, nhưng hai Đảng, hai nước đều duy trì hòa bình và an ninh, cùng hợp tác và phát triển, cùng xây dựng giàu mạnh và thịnh vượng, cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai của nhân loại. Trước những thay đổi của thế giới, của thời đại, hai nước cần thúc đẩy hiệu quả xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai, đề ra nhiều chiến lược quan trọng trong quá trình chấn hưng chủ nghĩa xã hội trên thế giới, cũng như duy trì sự ổn định lâu dài của hai nước, vun đắp tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt, phù hợp lợi ích và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước.

Ý nghĩa chiến lược của Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam

Tân Hoa xã cũng có bài bình luận về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Bài báo viết, năm nay kỷ niệm 15 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, quan hệ song phương được nâng tầm lên định vị mới là xu thế tất yếu. Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam là hai đảng Cộng sản cầm quyền lớn nhất trên thế giới, đều kiên định và phát triển chủ nghĩa Mác, đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, đều lãnh đạo công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước. Xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược là sự kế thừa ý chí chung của các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước, là sự phát triển của tình hữu nghị cách mạng giữa hai nước, là quyết định lịch sử của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước xuất phát từ xu thế phát triển lâu dài của quan hệ song phương và xu thế chiến lược của lực lượng xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

danh bai truc tuyen - Báo chí Trung Quốc nêu bật kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ảnh 1

Ảnh chụp màn hình chuyên trang chuyến thăm của Tân Hoa xã.

Bài báo điểm lại 6 nội dung định hướng tư tưởng, đường lối cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược: sự tin cậy chính trị, hợp tác an ninh, hợp tác hiệu quả, kết nối người dân, phối hợp đa phương và kiểm soát, giải quyết bất đồng; đồng thời nhận định, từ khởi điểm mới của lịch sử, cùng nhau xây dựng hiệu quả Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược sẽ đem lại lợi ích to lớn hơn cho người dân hai nước, thúc đẩy hơn nữa hòa bình và phát triển trên thế giới.

Phát huy hiệu quả hợp tác song phương

Đánh giá về kết quả chuyến thăm khi trả lời phỏng vấn Hoàn Cầu thời báo, ông Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng, quan hệ Trung-Việt đã bước vào giai đoạn mới thực chất, sự trao đổi về chính sách chính trị giữa hai nước sau này sẽ thông suốt hơn, hợp tác trên các lĩnh vực an ninh, kinh tế-thương mại sẽ hiệu quả hơn, sự hiểu biết giữa người dân hai nước sẽ được tăng cường hơn.

Ông Hứa Lợi Bình cho rằng, trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp, chủ nghĩa đơn phương trỗi dậy, các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, cũng như việc tăng cường quan hệ song phương là hình mẫu về sự đoàn kết hợp tác, cùng có lợi, cùng thắng, đồng thời thể hiện sự đóng góp tích cực của việc phát triển quan hệ song phương đối với ổn định và thịnh vượng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.