app tài xỉu online

app tài xỉu online - [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

NDO - Chiều 13/12, tại sân bay quốc tế Nội Bài, đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội tiễn Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
app tài xỉu online - [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

app tài xỉu online - [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy chào người dân tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

app tài xỉu online - [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 3

Người dân vẫy chào Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

app tài xỉu online - [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

app tài xỉu online - [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 5

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với các đại biểu Việt Nam tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

app tài xỉu online - [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 6

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

app tài xỉu online - [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

app tài xỉu online - [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 8

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

app tài xỉu online - [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 9

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân vẫy tay chào tạm biệt từ chuyên cơ.

app tài xỉu online - [Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 10

Chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

back to top
app tài xỉu online Sơ đồ trang web

1234