online live casino - [Ảnh] Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

NDO - Chiều 12/12, tại Hà Nội, bà Ngô Thị Mận, Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và bà Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. 
Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
online live casino - [Ảnh] Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ảnh 1
Hai Phu nhân cùng các đại biểu Việt Nam và Trung Quốc thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
online live casino - [Ảnh] Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ảnh 2
Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham quan không gian trưng bày tại bảo tàng.
online live casino - [Ảnh] Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ảnh 3
Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ, giao lưu với các đại biểu.
online live casino - [Ảnh] Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ảnh 4
Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam.
online live casino - [Ảnh] Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ảnh 5
Hai Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại bảo tàng phụ nữ Việt Nam.